Døden og afskeden med vores fysiske oplevelsesredskab.

Døden er for mange mennesker et tabuiseret begreb. Vi snakker næsten kun om det, når det er tvingende nødvendigt.
Altså når “DØDEN” banker på. Når vi ser på menneskets historie og særligt på de traditioner, som handler om “ligbegængelse”, så er det tydeligt, at de er meget forskellige.

Den af de største forskelle, som jeg har fundet i min søgen blandt disse traditioner, er den måde, hvor vi behandler vores “efterladte” fysiske krop.
Groft sorteret så findes der to traditioner.

Dels den, som indebære en kremering. (Ligbrænding). Det vil sige, at man tillader, at ens krop bliver brændt til aske.

Og dels den, som kaldes “jordfæstelse“.  Her bliver kroppen lagt til hvile i en kiste, som efterfølgende sænkes i jorden.

Hvilke faktor er så afgørende for om, vi vælger kremering eller jordfæstelse?
Det viser sig at svaret på dette spørgsmål handler om personens spirituelle indstilling. Dets opfattelse eller forståelse af livet.

Denne forståelse er lader til at være todelt eller splittet op i to forståelsesrammer.

I den ene forståelsesramme bliver beslutningen om kremering taget med udgangspunkt i et “Et-Livs-Perspektiv“.
Altså vores bevidsthed, sjæl eller ånd er funktioner af vores hjerne og de biologiske processer, som sker der.

I den anden forståelsesramme bliver beslutningen taget med udgangspunkt i et “Et-Flerlivs-Perspektiv“.  Vi taler her om, at vi “tror” på “Reinkarnation”.

Om at planlægge sin egen begravelse.

Lad mig starte med at stille følgende spørgsmål til dig!
Hvorfor vil du planlægge din egen begravelse?

Hvis du svarer, at det er fordi, at du gerne vil aflaste dine eventuelle efterladte pårørende i tilfælde af din død.
Så er du kommet det rigtige sted.

Hvis du svarer, at det er fordi, at du gerne vil tage et personligt ansvar for din krop efter dens død.
Så er du også kommet det rigtige sted.

Facebook gruppe. “Planlæg din egen begravelse”.

Torsdag aften 16 juni 2022 holdte jeg et foredrag med titlen ” Om at planlægge sin egen begravelse” på Martinus Center i Klint.
Efterfølgende fik jeg en impuls til at oprette omtalte gruppe her.
Så hvis du har en profil på Facebook, så er du velkommen til at blive medlem.
Altså under den forudsætning at du også ønsker at planlægge din begravelse eller få inspiration til samme.
Du finder gruppen her.

Sådan finder du vej til mit gravsted.

Nogle har spurgt mig om, hvordan man finder mit gravsted på Højby Kirkegård.
Besvarelsen af spørgsmålet findes i denne korte video, som jeg kalder Find mit gravsted.

Videooptagelse.

Jeg har holdt foredraget: “Om at planlægge sin egen begravelse” nogle gange.
Senest i forbindelse med arbejdsugen på Martinus Center i Klint.
Netop det foredrag blev optaget, og du kan se det her. Om at planlægge sin egen begravelse.

Andre resurser.

Jeg har fundet nogle andre steder, hvor du med fordel kan finde oplysninger, som er relevante i forhold til temaet “Om at planlægge sin egen begravelse”.

Bjarne Rasmussen har fx denne side discarnation info .