Linksektion.

Det er hjemmesider, som jeg her en personlig relation til.

Humanbegravelse er min anden hjemmeside, hvor jeg inspirerer andre til at tage et medansvar for deres egen begravelse.

Foreningen AlterNaturligVis. Jeg laver foreningens hjemmeside. Jeg styre deres Facebook gruppe og holder foredrag der ind i mellem.
Og så blev jeg valgt til foreningens forperson den 4 marts 2024.

Min mobiludbyder GreenSpeak. Det mest sympatiske af slagsen, som jeg ind til nu har opdaget.

Jeg arbejder, som kirketjener i Bellahøj Kirke. Ud over en masse standard arbejde, så er jeg også tovholder for kirkens grønne udvalg.
Jeg holder foredrag om Den Grønne perle i Kristuskransen for årets nye konfirmander hvert år.
Ligeledes har jeg afviklet tre plantebaserede jule aftener i kirken. Nemlig i år 2019, 2020 og senest i 2023.