Hvorfor blive Grøn Kirke?

Stemningsbillede fra Tingbjerg Kirke i forbindelse med foredraget: “Hvorfor blive Grøn Kirke”.
Afholdt som et fyraftensforedrag onsdag 25 maj 2022 kl. 17.00.

Gennem foredraget: Hvorfor blive en ”Grøn Kirke”, kommer vi til at dykke ned i dele af de elementer, som naturligt indgår i processen.
Det bliver helt lavpraktisk med elementer, som affaldssortering, bæredygtighed og miljøbevidsthed.

Således kommer vi naturligt også til at kigge på spørgsmålene:
Hvad er Grøn Kirke? Hvordan bliver vi Grøn Kirke? Men ikke mindst: Hvorfor blive Grøn kirke.

Foredraget “Bellahøj Kirke er Grøn Kirke”.

Den 11 september 2021 inviterede København Stifts til samling blandt menighedsrådene.
I den anledning holdte jeg et oplæg over Bellahøj Kirkes proces desangående.

Martinus foredrag i LNS tirsdag 26 september 2017.

Tirsdag 26/9 var jeg inviteret til LNS for at holde et foredrag om personlig udvikling.
Jeg valgte at bruge denne arbejdstitel her.
Martinus Åndsvidenskab og den personlige udvikling“.

Om at planlægge sin egen begravelse.

NB. Jeg har i fremtiden valgt at ændre foredragstitlen til: At tage ansvar for sin egen begravelse“.

Dette er et foredrag, som går tæt på. Ja, foredraget berører meget tabuiseret emne. Nemlig vore egen død.
Men mest af alt, så handler det om, hvad vi ønsker skal ske med vores fysiske krop efter at vore “jeg” / bevidsthed, har trukket sig tilbage til den åndelige verden.

Gennem foredraget kommer jeg ind på en række emner, som er gode at få forholdt sig til – inden ens tid er omme.

Dette for i særdeleshed at fritage ens eventuelle efterladte pårørende den ansvarsfulde opgave, som det er at tage vare for den “efterladte” krop.

Du kan se meget mere på min anden hjemmeside, der hedder: humanbegravelse.